Formularz poszukiwania partnerów / Formulár na vyhľadávanie partnerov

Dodane projekty / Pridané projekty

Nazwa projektu / Názov projektu Priorytet (1 z 4) / Priorita (1 z 4) Miejsce realizacji / Miesto realizácie
1 Modernizacja dróg gminnych w Zakopanem w celu zapewnienia lepszego połączenia transgranicznego / Modernizácia mestských komunikácií v Zakopanom s cieľom zabezpečiť lepšie cezhraničné spojenie Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze2. Priorita: Prepojenejšie pohraničie Województwo małopolskie / Malopoľské vojvodstvo Więcej / Viac
2 Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa istniejących budynków na bazę noclegową dla turystów / Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa istniejących budynków na bazę noclegową dla turystów Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo podkarpackie / Podkarpatské vojvodstvo Więcej / Viac
3 Obnova historickej kapitulskej uličky a námestia / Obnova historickej kapitulskej uličky a námestia Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj preszowski / Prešovský kraj Więcej / Viac
4 Przetwarzanie dokumentów - Strategia i plan działania na redukcja ocieplenia miast / Spracovanie dokumentu - Stratégia a akčný plán znižovania otepľovania miest Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo małopolskie / Malopoľské vojvodstvoWojewództwo śląskie / Sliezske vojvodstvoKraj żyliński / Žilinský kraj Więcej / Viac
5 Vybudovanie protipožiarnej nádrže, kúpa techniky pre dobrovoľné hasičské zbory, prednášky, semináre / Vybudovanie protipožiarnej nádrže, kúpa techniky pre dobrovoľné hasičské zbory, prednášky, semináre Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj żyliński / Žilinský kraj Więcej / Viac
6 Wielofunkcyjna chata Vyšná Roveň w pobliżu stawów sportowych, teren rekreacyjny w zasięgu trasy rowerowej / Viacúčelová chata Vyšná Roveň pri športových rybníkoch, oddychovej zóny v dosahu cyklistickej trasy Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo małopolskie / Malopoľské vojvodstvoKraj preszowski / Prešovský kraj Więcej / Viac
7 Współpraca międzynarodowa w dziedzinie ratowania zdrowia i życia ludzi / Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany zdravia a života ľudí Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj preszowski / Prešovský kraj Więcej / Viac