Formularz poszukiwania partnerów / Formulár na vyhľadávanie partnerov

Drodzy wnioskodawcy,
zapraszamy do poszukiwania partnerów z pomocą naszej strony! Jeśli poszukujesz partnera do projektu, masz możliwość skorzystania z formularza, gdzie możesz przedstawić swój pomysł na projekt. My go na tej stronie opublikujemy. Prosimy, wypełnij go w dwóch językach! Ponadto, możesz zwrócić się z prośbą o wsparcie do RPK – skontaktuj się z Punktem w swoim województwie. Chcesz zapoznać się z opublikowanymi inicjatywami lub zobaczyć listę partnerów chętnych do współpracy? Kliknij poniżej!

Vážení žiadatelia,
Pozývame vás na hľadanie partnerov pomocou našej internetovej stránky! Ak hľadáte projektového partnera, máte možnosť použiť formulár, kde môžete predstaviť svoju projektovú koncepciu. Uverejníme ho na tejto stránke. Vyplňte ho v dvoch jazykoch! Okrem toho môžete požiadať o podporu RKB - obráťte sa na pracovisko vo svojom vojvodstve/kraji. Chcete vidieť zverejnené iniciatívy alebo zoznam partnerov ochotných spolupracovať? Kliknite nižšie!

Wypełnij formularz / Vyplňte formulár

Mam pomysł na projekt

Chcę znaleźć partnera do jego realizacji

Mám nápad na projekt

Hľadám partnera na realizáciu

Wybierz / Vyberte si

Nie mam pomysłu na projekt

Chcę znaleźć projekt, do którego dołączę

Nemám nápad na projekt

Hľadám projekt, do ktorého by som sa zapojil

Wybierz / Vyberte si